(ENG/SPA/IND) [#LifeBar] Kim Hee Chul ★Global Crazy Star★ Teases Kang Ta | #Mix_Clip | #Diggle

  Դիտումներ 195,769

tvN D ENT

Տարի առաջ

Turn on CC for English and Spanish Subtitles!
Kami juga menambahkan teks terjemahan untuk para penggemar Indonesia kami!
#Mix_Clip #Diggle
Let's giggle, :Diggle!
More Clips at tvN D CLASSIC : bit.ly/2KT666f

Մեկնաբանություններ
Leya
Leya 22 օր առաջ
Since Kangta sunbaenim comeback today, here I am. 😂
Maram Tarek
Maram Tarek Ամիս առաջ
Kangta looks in his twenties....what the heck😂
I Stan Dorks
I Stan Dorks 2 ամիս առաջ
Heechul teases Kang Ta for fun, but he called out his hoobaes from the same agency who disrespect seniors. 🙂 I love him.
ariadne
ariadne 2 ամիս առաջ
It feels like watching him bickering with Siwon
Ajay Kalpalli
Ajay Kalpalli 3 ամիս առաջ
Heenim has no breaks. He's like a mack truck. Nobody can stop him.
Chika Channel
Chika Channel 3 ամիս առաջ
이때가 좋았어 아무런 것도 터지기 전.. 이때가 좋았어 행복했어
Sadia Aiman
Sadia Aiman 3 ամիս առաջ
In thumbnail heechul looked like taemin
이도경ᆞ
이도경ᆞ 4 ամիս առաջ
깐족대는데 ㅈㄴ귀여움ㅠㅜ
MeUBer L
MeUBer L 5 ամիս առաջ
This is his uncomfortable level 🤣
Rachel Marvin
Rachel Marvin 9 ամիս առաջ
Hee Chul,be ready!!😂😂
룰루랄라
룰루랄라 Տարի առաջ
희철은 참 신기한게 저렇게 까불까불하는게 하나도 안미움ㅋㅋㅋㅋㅋ 그냥 귀엽고 계속 재롱 보고싶고 그럼
응아니야
응아니야 Ամիս առաջ
선은 안넘잖음
서지우
서지우 3 ամիս առաջ
일단 톤부터 개웃김ㅋㅋㅋㅋ 얼굴은 또 을매나 이쁜데...
Charmaigne Reyes
Charmaigne Reyes Տարի առաջ
Heechul jokes around LSM but cant do it to Kangta😂
Ay D'Larosta
Ay D'Larosta Տարի առաջ
kalau melihat kang ta_ssi kayak melihat Lee tuek_ssi mirip bnget😊😊
마츠모토히로야
마츠모토히로야 Տարի առաջ
1:05 산들씨다 ㅜㅜ
김현정
김현정 Տարի առաջ
김희철 화이팅!
김현정
김현정 Տարի առաջ
김희철 존잘♡♡♡
김현정
김현정 Տարի առաջ
역시 김희철이지
김현정
김현정 Տարի առաջ
우주대스타 김희철
엠K
엠K Տարի առաջ
어디 부분이 박수치면서 웃을수있는부분이지.... 하나도 안웃긴데;;;;
그레이스
그레이스 Տարի առաջ
씨발새끼
chan steven
chan steven Տարի առաջ
강타 10번 쥑이는 tvn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Jazz K
Jazz K Տարի առաջ
강타 이것도 나중에 탈세로 들어가는건 아니지?
Wong Mei Yee
Wong Mei Yee Տարի առաջ
Kangta still looks good..and heechul oppa very annoying..haha.,😝
문재앙은 공산주의자 쓰레기
문재앙은 공산주의자 쓰레기 Տարի առաջ
징그럽게 생겼는데 유미언니랑 사겼다니 맘에 안들어 정유미 너무 아까워
Nima Dolma Lama
Nima Dolma Lama Տարի առաջ
Lol he teases kangta till he sweats lol
Đoàn Mai
Đoàn Mai Տարի առաջ
What ep? Please
Soft Waves
Soft Waves Տարի առաջ
لو تترجمو البرامج الكوريه للعربيه لو سمحتو
Friday Leah
Friday Leah Տարի առաջ
But honestly one of kangta that heechul share or talking about seriously matter of his life,.
Elsa HC
Elsa HC Տարի առաջ
Heechul 😍 😂💙💙
오빛나
오빛나 Տարի առաջ
옛날 동영상인데 좋게 봅세
Gaby
Gaby Տարի առաջ
Heechul loves to roast him but honestly I feel he works extra hard to make sure Kangta gets more screen time when he's a guest on one of his shows. He seems to do that not only with him but with most of his hoobaes.
Andy Tran
Andy Tran 4 ամիս առաջ
You’re absolutely right
키범
키범 7 ամիս առաջ
Which episode is this?
Alexaalvin Michael
Alexaalvin Michael Տարի առաջ
Yess and if not mistaken in knowing bro kangta mention that heechul always hangout with him and leetuek.
toto eures
toto eures Տարի առաջ
Having fun watching....
missykhban
missykhban Տարի առաջ
Kangta will see Heechul in HIS OFFICE after that episode 🤣🤣🤣🤣
Soph 9218
Soph 9218 Տարի առաջ
Te amo Kim Heechul!!!!!
Jina m
Jina m Տարի առաջ
Kangta 😍
Rosai Cruz Fernández
Rosai Cruz Fernández Տարի առաջ
Love is you Kim Heechul ❤❤❤❤❤❤❤ 💋💋💋💋💋💋💙🤴🎶🎙❤
Hotaruk18
Hotaruk18 Տարի առաջ
Thank You for the Subtitles! Heechul OPPA 💙! 😍
Annisa Tania
Annisa Tania Տարի առաջ
Kangta being roasted by Heechul 🤣🤣🤣🤣
Annisa Tania
Annisa Tania Տարի առաջ
@Armi Sky 😂😂 i do really likes heenim when he roasted his friends specially from SM. I mean its feels like joking around with family
Armi Sky
Armi Sky Տարի առաջ
the only one who will dare to do so that is why he is still the one i stan for 11yrs his savageness never wither.. daebak heenim
serena vitaminro
serena vitaminro Տարի առաջ
Thanks for sub 😉....loco lindo Heechul😙
뾰롱끼루룩
뾰롱끼루룩 Տարի առաջ
티뷔엔 진짜 영상 올리는 타이밍 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이것이 자본주의지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 캐퓌탈뤼이즘 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
random peeps
random peeps Տարի առաջ
Wahh thanks for the indonesia sub 💕
Suzie Kim
Suzie Kim Տարի առաջ
희철 좋음.
볼빨다싼춘기
볼빨다싼춘기 Տարի առաջ
오징어다리강타네
star HN
star HN Տարի առաջ
어? street scat dog 강타다!
운동
운동 Տարի առաջ
이게 바로 문화권력이지 ㅋㅋㅋㅋ 딱 가지고 있다가 슬쩍 풀어버리기
tv별이빛나는밤에
tv별이빛나는밤에 Տարի առաջ
ㅆㄹㄱ강타 역겨워
도하 일반인 여친
도하 일반인 여친 Տարի առաջ
티비엔 시발노렸냐 개새끼들아
J Holahola
J Holahola Տարի առաջ
돈벌줄아네TVN
Liza Steve
Liza Steve Տարի առաջ
I want to watch this ..😭😭😭😭 with sub
*Insert Name*
*Insert Name* 9 ամիս առաջ
Subs are here
Libido
Libido Տարի առաջ
이건 노렷넼ㅋㅋㅋㅋㅋ
07년생 엘프 인영
07년생 엘프 인영 Տարի առաջ
ㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎ
콩딱꿀떡
콩딱꿀떡 Տարի առաջ
강타 병따개썰
Soon
Soon Տարի առաջ
무슨생각으로 강타영상을 올린거에요?
조해인
조해인 Տարի առաջ
원래 품성을 알고 노린거같너 ㅋㅋㅋ
코알라
코알라 Տարի առաջ
그 명연기를 정유미 오정연씨한테 했나보네
언제끝나려나
언제끝나려나 Տարի առաջ
티비엔 너무하다. 지금 이시국에 올린다고? 제정신이야? 강타엿맥이는거 잘하네
daradara san
daradara san Տարի առաջ
멕일려면 이정도로 멕여야지.
슈퍼우먼
슈퍼우먼 Տարի առաջ
강타씨 인쟈 대놓고 바람! 인기도 사라지가 그러나요 왜그란데?
Doo-Won Chang
Doo-Won Chang Տարի առաջ
오정현 서장훈도 같이불러주지ㅋㅋㅋ
bl ue
bl ue Տարի առաջ
제대로 엿 맥이네.ㅋㅋ
옌옌
옌옌 Տարի առաջ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ티비엔 조아조아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
운지
운지 Տարի առաջ
ㅋㅋ 여친 단속이나 잘하지 ㅋㅋㅋ
플리레
플리레 Տարի առաջ
ㅋㅋㅋㅋㅋ진짜 티비엔 ㅋㅋㅋ시상식 만큼 센스있네
innase snn
innase snn Տարի առաջ
이건 솔직히 담궜네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ba ha
ba ha Տարի առաջ
내가 강타면 tvn에 칼 갈것같다...
Axis Mundi
Axis Mundi Տարի առաջ
이쯤되면 강타가 tvN 유튭 관리자 배에 칼침 놔도 정상참작 해줘야된다 ㅋㅋ
chanthoo Kim
chanthoo Kim Տարի առաջ
제목에 우주까지 있네..
민지
민지 Տարի առաջ
이젠 사람 하나 보내는거엔 김희철만한 사람이 없다
냥냥냥
냥냥냥 Տարի առաջ
노렸냐 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
여러분 너무 네오해요
여러분 너무 네오해요 Տարի առաջ
사람 하나 보내네..ㅋㅋ
OSoleMio Roar
OSoleMio Roar Տարի առաջ
타이밍 노렸어?ㅋㅋㅋㅋㅋ
이건좀무린데 :: 정무린의 무리한 스케줄
이건좀무린데 :: 정무린의 무리한 스케줄 Տարի առաջ
타이밍이😧😧😧
처돌이
처돌이 Տարի առաջ
타이밍 미친아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
몸밈멤
몸밈멤 Տարի առաջ
하필 지금ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
SM회식비셔틀
SM회식비셔틀 2 ամիս առաջ
왜여??
김N정C우T머리카락
김N정C우T머리카락 Տարի առաջ
타이밍 적절하다 진짜
힐링healing
힐링healing Տարի առաջ
일부러 지금 올린건가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
X Faker
X Faker Տարի առաջ
강타 직격탄 맞았는데 이걸 지금 올린다고??? 티비엔 니들 너무한다진짜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
gamigami
gamigami Տարի առաջ
개웃김ㅋㅋㅋㅋ
X Faker
X Faker Տարի առաջ
@성민서 55분전에 올라왔는데요?? 뭔 개소리세요??
LEAH J
LEAH J Տարի առաջ
X Faker ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
성민서
성민서 Տարի առաջ
어제 올린거에요
김N정C우T머리카락
김N정C우T머리카락 Տարի առաջ
사회 네이버 실검 보시면 알아여
정후
정후 Տարի առաջ
1
Հ/Ս «Կորած օրագիրը» (մաս 16)
38:15
Armenian Public TV
Դիտումներ 196հզր
Eeteuk's explanation of SM relationship (98th episode )
02:09
레알예능 스브스
Դիտումներ 928հզր
Հ/Ս «Կորած օրագիրը» (մաս 16)
38:15
Armenian Public TV
Դիտումներ 196հզր
Երկուսով/Yerkusov - Սերիա 167
13:09
SHANT TV Armenia
Դիտումներ 21հզր
Дорогая ШАУРМА VS Дешевая ШАУРМА ! Я в ШОКЕ
15:21
ЕГОР ШИП целовался с ВАЛЕЙ? 🎀 БИГ ДИ ШОУ
17:20
Диана Астер
Դիտումներ 284հզր
5 ЛАЙФХАКОВ ОТ ГЕННАДИЯ и SLIVKISHOW
8:03
SlivkiShow
Դիտումներ 2.6մլն
ИГНОРИРУЮ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ 24 ЧАСА
19:03