규현 - 마지막 날에(Moving On) [유희열의 스케치북/You Heeyeol’s Sketchbook] | KBS 210129 방송

  Դիտումներ 119,236

KBS Kpop

2 ամիս առաջ

규현 - 마지막 날에(Moving On)

Մեկնաբանություններ
AICA
AICA 3 օր առաջ
lullaby
Nurul Izzah
Nurul Izzah 5 օր առաջ
how can someone be this perfect? i love you chokyuhyun 🤍
해화
해화 7 օր առաջ
아지랑이 사이로 규가 "커피" 들고왔어요 04.13.6~^^
해피규현
해피규현 10 օր առաջ
조규현 보고싶다....
김유진
김유진 11 օր առաջ
후렴에 세게 부르는 부분 너무 좋음..
해화
해화 13 օր առաջ
몇번을 들어도 처음 느낌과 같을 수 있는거죠. 몽글몽글...
조규현존나사랑해
조규현존나사랑해 16 օր առաջ
모두 조규현 하세여!!!!!!!!!!!!!!!!!!
뀨뀨뀨뀨
뀨뀨뀨뀨 17 օր առաջ
가득찬 목소리 라이브 너무 좋아 ♡
병주원약주원
병주원약주원 18 օր առաջ
하....... 살려줘.. 앨범 많이 내주세용
와미쳤네
와미쳤네 20 օր առաջ
이 노래는 라이브로 들어야하네..... 음원이 이 느낌을 못살렸네..... 미쳤네. 이거 진짜 음방 뛰던가 라이브무대 많이 했어야 하는데 개에바
Emy meu
Emy meu 21 օր առաջ
How can he sang like that. I'm speechless, it was very super good
nicole Ramírez
nicole Ramírez 22 օր առաջ
Te amoo mucho 💕
운WOON
운WOON 24 օր առաջ
조규현은 대체 무슨 이별은 한 것인가....;;
머선129
머선129 24 օր առաջ
왕자님 ....
sae kyu
sae kyu 26 օր առաջ
how could anyone don't love this voice💙
규현의 사랑
규현의 사랑 26 օր առաջ
난 네 목소리를 듣지 않고는 내 인생을 살 수 없어 네 모습 그대로 있어줘서 고마워. 사랑해.
Ari M
Ari M 27 օր առաջ
Such a sweet soothing voice 🥺
niCHOle
niCHOle 27 օր առաջ
Kyuhyun’s vocals are no joke. I stan talent
Ndut Cantik
Ndut Cantik Ամիս առաջ
Lagu penghantar tidur...💖
Nize Laduj
Nize Laduj Ամիս առաջ
I got broken hearted every time I hear Kyuhyun songs even though I'm single now 😅.. His voice seems reminding me of that crazy feelings from the past which wanna make me cry over & over again. It hurts but you can't help but love his voice!!! Kyu ha? Nakakasakit kana!! 😅 💙💙💙💙
V V
V V Ամիս առաջ
Everything’s perfect...vocal, song & visual
김정훈
김정훈 Ամիս առաջ
여러분 이노래 뮤비보는거 추천드려요 ㅠㅠㅠ 노래 더 좋아집니다
영진
영진 Ամիս առաջ
감정 이입 왤케 잘됨.. 노래가 좋은 건지 목소리가 좋은 건지..
김성현
김성현 Ամիս առաջ
노래 듣기만 해도 눈물나는 노래는 정말 오랜만이네요
영어강사
영어강사 Ամիս առաջ
크리스챤이라 찬양 생각나서 하
자식보다사랑해규발라
자식보다사랑해규발라 Ամիս առաջ
이곡이 진짜 들을수록 진국임... 너무너무너무너무너무너무 좋다 ㅜㅠ
해화
해화 Ամիս առաջ
무슨 노래가 이래... 막 .. 아프다!!
Euis Lise Indahsari
Euis Lise Indahsari Ամիս առաջ
Lucky you~~ kyuhyun's future wife
박준서
박준서 Ամիս առաջ
헤어진지 2달정도 됐지만 상대를 너무 사랑했기에 감정이 너무 많이 남습니다 노래 가사가 너무 와닿아요.... 이런노래 불러주어서 너무 감사드립니다
치즈
치즈 Ամիս առաջ
진짜 개잘한다
이민석
이민석 Ամիս առաջ
쌍수 잘됐네
해화
해화 Ամիս առաջ
검은 눈동자 진짜 크죠!!
겜규가죠아
겜규가죠아 Ամիս առաջ
갓규
소피아
소피아 Ամիս առաջ
💙
HYUNSEUNG LEE
HYUNSEUNG LEE Ամիս առաջ
와... 목소리 어뜨케 이러치?!!! 솜사탕같이 사르르 녹을듯 달콤부드럽기도하고 포근하게 감싸주는듯 따뜻하기도하고 서늘하고 쓸쓸해서 처연하기도하고 근데 알맹이도있고 힘있게 울리고 공명감도 좋아;; 진짜 음색 완전 사기다 ㅠㅠ
Mia Santos
Mia Santos Ամիս առաջ
I heart you, Kyu! I sincerely do!!!!
jeong in s
jeong in s Ամիս առաջ
박효신이 최고라 생각했는데 3년만에 갈아탔다.. 출퇴근할땐 물론이고 시간 남을때 무조건 규현임..
참숯가마
참숯가마 Ամիս առաջ
하 요즘 이노래에 빠짐...
말랑콩떡규
말랑콩떡규 Ամիս առաջ
규현 오빠 사랑해요ㅠㅠ💙 라이브 장인💙💙
Sim QQ
Sim QQ Ամիս առաջ
음원보다 더 듣기 좋은 것은 조규현 라이브 노래다 어떻게 그렇게 완벽할 수 있지? 형은 매일 CD 를 먹고 밥을 먹지 않았습니까? 아니면 녹음실을 먹었나요? 정말 듣고 나는 모두 울었다.
Diah Lubis
Diah Lubis Ամիս առաջ
내가 아는 건 규현의 아름다운 목소리 ^_^
마이라이프 my life
마이라이프 my life Ամիս առաջ
왠지 박효신느낌이 난다.... 좋다.
最世界
最世界 Ամիս առաջ
3:45 THE ECO!! Seriously, BEST live ever! Can't describe more💖💖
Sari Eagles
Sari Eagles Ամիս առաջ
Kyu... whatever you're feeling please be well... wishing you the true happiness!
장완군
장완군 Ամիս առաջ
목소리 너무 너무 좋아요!!! 근데 커버사진 좀 바꿔 주시면 안 될까요? ㅠ ㅠ
해화
해화 Ամիս առաջ
목이 안좋다더니 세상 무너진 표정 ㅠ
Fatonah Putri
Fatonah Putri Ամիս առաջ
COTHA
야야
야야 Ամիս առաջ
정말 .... 규현 못잃어 .. 절대 못잃어... 평생 좋아할거야......
supat precha
supat precha Ամիս առաջ
규현야 사랑해
천성
천성 Ամիս առաջ
이날 목이 안 좋았다 그랬는데 이런 라이브라니ㅠㅠ 곡이 어려워서 음 낮춘 건 아니에요, 라디오에서는 그대로 불렀던 것 같아서요.
STALLAA
STALLAA Ամիս առաջ
Prince of Ballad ❤️
Carmela Cruzat
Carmela Cruzat Ամիս առաջ
When he begins to sing my tears just drop. T.T
Super Jr
Super Jr Ամիս առաջ
Kyuu ... Kamu makan apa si?? Bagus banget suaranya 😭😭
애정
애정 Ամիս առաջ
규현 보컬이 진짜 ㅠ문학작품 재질.. 글로 잘 써진 가슴아픈 이야기도 진짜 마음아픈데 ㅠ 목소리까지 ㅠㅠ 령구는 머 청포도 재질.. 예섹은 프로사별러 ㅠ
해화
해화 4 օր առաջ
규현 밤편지 추천드려요
Pinkie Pie
Pinkie Pie Ամիս առաջ
Cho ballad
Athala Salsabilla
Athala Salsabilla 2 ամիս առաջ
Always amazied by his voice ❤️
Fer Shadows
Fer Shadows 2 ամիս առաջ
Aaaaaaa, esa preciosa voz que siempre logra calmar mi corazón💜
노출계흥선대원군
노출계흥선대원군 2 ամիս առաջ
이노래 커버 들으면 조규현 성량이랑 실력을 알수있음... 진짜 어려워
Dinni Munggaran
Dinni Munggaran 2 ամիս առաջ
3:46-3:50 absolutely my favourite part
D T C
D T C 2 ամիս առաջ
✨This is what perfect dreams are made of
Nur Saterawati
Nur Saterawati 2 ամիս առաջ
I'm not an ELF but I really love kyuhyun, his voice and everything....esp his variety self during NJTTW. I just cant get over his humourous self from variety shows when he's singing seriously like this HAHAHAAH
조규현은
조규현은 2 ամիս առաջ
결혼각이다
조규현은
조규현은 2 ամիս առաջ
개오진다 진짜 개오진다 조규현 사랑해 나 미쳐이사람아
장은서
장은서 2 ամիս առաջ
사랑해요 ㅠ
SHINee Girl
SHINee Girl 2 ամիս առաջ
Taemin said he loves this performance.....that he'd perform this later after practicing....he admires his sunbae This indeed is beautiful
Jin
Jin 2 ամիս առաջ
태민이가 브이라이브에서 규현 선배님 이 노래 라이브 너무 좋다고 해서 들어보려고 왔는데 정말 계속 반복 재생하고 있어요~ 원래 라이브 장인인 건 알았지만 이 곡은 정말 표현력이 너무 좋으시네요~ 그냥 노래를 잘 한다가 아니라 감정이 그대로 전해져서...먹먹해요
츄츄나나
츄츄나나 2 ամիս առաջ
헤어진지 한달됨. 규현 노래 들으면서 하루에도 몇번 이별함.
사우언 music
사우언 music 2 ամիս առաջ
03:23 여기부터 감정선이ㅠㅠ😭😭
Musdalifah Nasir
Musdalifah Nasir 2 ամիս առաջ
My favorites song OMG
이혁재이뻐서어떡하지
이혁재이뻐서어떡하지 2 ամիս առաջ
진짜 마지막날에는 어쩔수 없이 모두가 들으면 반하는 곡임.. 규규 목소리 너무 편안해서 더 노래에 집중이 되는 곳인듯해요😮 사랑해요 규현
Septina Ispauria
Septina Ispauria 2 ամիս առաջ
i am in love with kyu's voice
Ruby Does
Ruby Does 2 ամիս առաջ
Wow... Thank you TAEMIN for this discovery !
Rocio Vargas Fernandez
Rocio Vargas Fernandez 2 ամիս առաջ
Me encanta esta canción..... la melodia es muy hermosa....LOVE LOVE LOVE.
김소현
김소현 2 ամիս առաջ
ㅜㅜ이거 라이브 영상 유스케가 올려주다니ㅜㅜㅜ 우리 규규 요즘 노래실력 물올랐던데 옛날에도 잘했지만 요즘은 뭔가 감성이 더 짙다고 해야하나
Tex Choi
Tex Choi 2 ամիս առաջ
조규현사랑해그리고 이곡을들으면 감정이입이되면서ㅠ 연예하다가 헤어진느낌이사서매으슬퍼짐 ㅠㅠ 콘서트로들으면어떤느낌일까ㅠㅠ
Sari Sari
Sari Sari 2 ամիս առաջ
Oppa sarange
Jinyu Q
Jinyu Q 2 ամիս առաջ
The emotion flows like a musical 🎤
Dian Nita Rahmadani
Dian Nita Rahmadani 2 ամիս առաջ
Love you Kyuhyun
arfn rsky
arfn rsky 2 ամիս առաջ
How is it possible that the live version is way better than the studio version?
tania cahya
tania cahya Ամիս առաջ
He always has better live version IMO, the feeling is different ❤️
not morning person
not morning person 2 ամիս առաջ
And it also happens for every Super Junior's song :)
Asiahhaka Hk
Asiahhaka Hk 2 ամիս առաջ
💥💥💥
cuteberry kyu
cuteberry kyu 2 ամիս առաջ
들어도 들어도 너무 좋은 라이브.. 실제 주인공이 된것 같아요ㅠㅠ
파란달
파란달 2 ամիս առաջ
진짜 내가 다 슬프다ㅠㅠㅠ 내가 다 이별한 거 같네....😭
Cristina Farias
Cristina Farias 2 ամիս առաջ
Magnífica interpretación, me encanta Su voz 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Wima Lucky Desiani
Wima Lucky Desiani 2 ամիս առաջ
Kyuhyun's feel in this song is so strong, every part of lyrics feel so sad if he is singing
Astrid Sarah
Astrid Sarah 2 ամիս առաջ
🥺🖤🖤
maryam. luay18
maryam. luay18 2 ամիս առաջ
Best voice 3>
atg_420
atg_420 2 ամիս առաջ
Every time I decided to listen to music, this is the very first song I play every time. Every time.
micahmaykamayka
micahmaykamayka 2 ամիս առաջ
Love Kyuhyun's live singing especially when he sings ballad songs
민민
민민 2 ամիս առաջ
개오진다
Hl
Hl 2 ամիս առաջ
صوت كيو عباره عن نعيم
Hl
Hl 2 ամիս առաջ
اخ
Erika Nuraini
Erika Nuraini 2 ամիս առաջ
The king of ballad, Cho Kyuhyun!!! His voice made my heart hurt and warm at the same time
거참 증말
거참 증말 2 ամիս առաջ
들어도 들어도 안질려...조발라는 전설이다...
flor soto
flor soto 2 ամիս առաջ
I love youu kyuhyun
민PD
민PD 2 ամիս առաջ
이 노랜 유독 뮤지컬 느낌이 나요, 독백 같기도하고 화자의 떨림이 그대로 느껴지는 듯한, 규현오빠가 진심을 담아 부르니 내 가슴이 찢어지무
와미쳤네
와미쳤네 20 օր առաջ
인정합니다.... 이제까지 규 노래랑은 좀 다른 느낌인데 핵좋음
akanilaras
akanilaras 2 ամիս առաջ
Omg live version is better than studio versionㅠㅠ
겨자케찹치킨밥주걱
겨자케찹치킨밥주걱 2 ամիս առաջ
이 노랜 들을 때마다 운다... 오늘도 울어버렸다 그냥 눈물도 아니고 이건 너무 서럽고 아프고 괴롭고 속이 답답해 죽을 지경이다. 2년째 솔론데 이별 직후를 겪고 있다...
12 hoon
12 hoon 2 ամիս առաջ
싫어요가 적다 .. 와
Anggie Eoh
Anggie Eoh 2 ամիս առաջ
Meleleh bang
Jommy. J
Jommy. J 2 ամիս առաջ
아니형님 비율뭡니까;; 실홥니까
EmiLie F
EmiLie F 2 ամիս առաջ
I love everything about Kyu 😍💙
유상YOOSANG
유상YOOSANG 2 ամիս առաջ
하...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ...그저 노래해줘서 고마울뿐,,,,ㅠㅠㅠㅠ 오래오래 노래해주세요
심파랭
심파랭 2 ամիս առաջ
아닛! 규현 영상에서 유상님을 뵙다니..! 영상 잘 보고있어용◡̈💙
Rubi - Siro kino
2:51
RAH MEDIA
Դիտումներ 154հզր
Rafael Tunyan & Ashot Saroyan ft. DJ Hakop - Im Korac Ser
3:54
Rafael Tunyan
Դիտումներ 391հզր
KYUHYUN 규현 '마지막 날에 (Moving On)' MV
05:11
SMTOWN
Դիտումներ 1.4մլն
Kids review Super Junior's Career
12:45
odg
Դիտումներ 3.2մլն
Cover | 마지막 날에 - 규현 | 려욱이의 아지트🏠✨
04:51
려욱이의 아지트
Դիտումներ 145հզր
Rubi - Siro kino
2:51
RAH MEDIA
Դիտումներ 154հզր
Rafael Tunyan & Ashot Saroyan ft. DJ Hakop - Im Korac Ser
3:54
Rafael Tunyan
Դիտումներ 391հզր
Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
4:09
SELF MADE MUSIC
Դիտումներ 10մլն
Konfuz - Война
2:15
LEGACY MUSIC
Դիտումներ 1մլն
Arkadi Dumikyan ft. Armstrong - Run Baby Run (6+)
3:03
Arkadi Dumikyan
Դիտումներ 2մլն
ROSÉ - 'Gone' M/V
3:41
BLACKPINK
Դիտումներ 43մլն