SURPRISING BROTHER & BEN WITH DREAM BIRTHDAY!!

  Դիտումներ 7,159,477

Alexa Rivera

Տարի առաջ

This is by far the craziest video I have done so far! Make sure to give this video a LIKE and SUBSCRIBE!! Love you guys. :)
Brent's Channel: am-posts.info
Ben's Channel: am-posts.info/cd/wVg9btOceLQuNCdoQk9CXg.html
Mason's Channel: am-posts.info
Beatboxer Channel: am-posts.info
If you see this comment your favorite part of the video, I'll be hearting your comments :)

Մեկնաբանություններ
Alexa Rivera
Alexa Rivera Տարի առաջ
I can't believe we did all that! Make sure to give this video a thumbs up and I'll be going through your comments :)
simplyvibes
simplyvibes 13 օր առաջ
omgg
Theron Spence
Theron Spence Ամիս առաջ
Omg hi
Smita Ramgoolam
Smita Ramgoolam Ամիս առաջ
I am your fan
Kashvi Madasu
Kashvi Madasu Ամիս առաջ
Alexa Rivera I love your videos and your such a nice friend and sisters.
LEXI HENSLER
LEXI HENSLER Ամիս առաջ
Rounded off to make the comments tell 500 replies
The Skinner Family
The Skinner Family 16 ժամ առաջ
No way I love 😍 puppys
Raisa Tabassum
Raisa Tabassum 21 ժամ առաջ
puppy's are so cute
Ayden Chambers
Ayden Chambers Օր առաջ
I love Lexi rivera
giri akshay7
giri akshay7 Օր առաջ
Happy birthday ben bro
giri akshay7
giri akshay7 Օր առաջ
HAPPY BIRTHDAY BRANT BRO
giri akshay7
giri akshay7 Օր առաջ
its really really fantastic and fun
L A T I F A
L A T I F A 2 օր առաջ
Me and Brent born January 9
ISHIKA GUPTA
ISHIKA GUPTA 2 օր առաջ
Alexa Rivera your eyes are SO PREETY
Amna Fatima
Amna Fatima 2 օր առաջ
The puppies surprise was tge cutest one😍😘😗😙😚❤
Praneel Ahirrao
Praneel Ahirrao 2 օր առաջ
It's Lamborghini urus
Michael Pacheco
Michael Pacheco 3 օր առաջ
I loveeeeer that car
Heba Bens
Heba Bens 3 օր առաջ
ʎɐp ʇɐǝɹƃ ɐ ǝʌɐɥ 'ʎɐʍʎu∀ ¿sᴉɥʇ ƃuᴉpɐǝɹ noʎ ǝɹɐ ʎɥʍ 'oǝpᴉʌ ǝɥʇ ƃuᴉɥɔʇɐʍ oʇ ʞɔɐq ʇǝƃ 'osl∀ ˙ʇᴉ ƃuᴉpɐǝɹ puɐ ʇuǝɯɯoɔ sᴉɥʇ ƃuᴉʞᴉl ɹoɟ noʎ ʞuɐɥʇ I 'ʎɐʍ ɹǝɥʇᴉƎ ˙ɹǝʌo uǝǝɹɔs ɹnoʎ pǝuɹnʇ puɐ pǝʇɐǝɥɔ noʎ ǝqʎɐɯ ɹO ˙uʍop ǝpᴉsdn pɐǝɹ uɐɔ noʎ sɯǝǝs ʇI ˙ᴉH
Talia Karki
Talia Karki 3 օր առաջ
My mom uses the word the crack of dawn
Natanim Hagos
Natanim Hagos 3 օր առաջ
Hiiiii
Nderim Hysa
Nderim Hysa 3 օր առաջ
I love dogss
Adrian Cano
Adrian Cano 4 օր առաջ
Hi Ms. Simp
_Alicia.Gaming
_Alicia.Gaming 4 օր առաջ
Everyine are talking about Ben And Brent but im talking about Mason he is literlly so nice he always shows up in their vids!
Adeel Bhatti
Adeel Bhatti 4 օր առաջ
Happy birthday
B Harder
B Harder 5 օր առաջ
Are their bdays on the same day?
Oreo King
Oreo King 6 օր առաջ
Qwertyuiopasdfghjklñzxcvbnm,qw3r567890@#$&*()’9””+%_-=/;:!?
Tommy Morton
Tommy Morton 7 օր առաջ
Can you give me a puppy🥺🥺
Cool funny and cute Videos
Cool funny and cute Videos 7 օր առաջ
Lexi you are so thoughtful
Varenya's Art Workshop
Varenya's Art Workshop 7 օր առաջ
Happy Birthday Brent and Ben!!!! ;D I wish u all the good luck for the pranks lexi's gonna do, and hope u had a greaaaaaaaaaaaat dayyy!!!!! Seriously, Brent has the best sister in the world! Im happy 4 u! And Ben ahs the best friend in the world!!!!! Yay!!!! #MEGAFAN!! I love u so much lexi!!!!!
jasmine Jackanic
jasmine Jackanic 8 օր առաջ
Great birthday for them if I hade a birthday like that I would want my birthday all days
Jake Wood
Jake Wood 8 օր առաջ
Happy birthday Brent and ben
Neetu Singh
Neetu Singh 9 օր առաջ
happy birthday
Princess Stemmer
Princess Stemmer 9 օր առաջ
I love Lexi and Ben together and I wanda why Brent doesn't like them together but why 😢 I love you all the amp skwat
Pawel Okraska
Pawel Okraska 10 օր առաջ
i love you
Faranki
Faranki 11 օր առաջ
Why did I think she rented that brown ugly wooden car! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Shalini Shekar
Shalini Shekar 11 օր առաջ
The car is a Lamborghini Urus
Victoria Robinson
Victoria Robinson 12 օր առաջ
happy birthday brentt
Jo-jo Justus
Jo-jo Justus 12 օր առաջ
So you just gota Lamborghinis and I thought that was a prank so??
Fern John
Fern John 12 օր առաջ
Nice video ☺️😊
Pranao Vijay
Pranao Vijay 13 օր առաջ
I don't like that.... Brent get to drive a rented lambo....and Ben goes to skydiving... It's not fair
Radha Gundu
Radha Gundu 14 օր առաջ
When is brent’s and ben’s birthday
Jennielyn Bustos
Jennielyn Bustos 14 օր առաջ
I. Love you. I. Want. Too. Mere. You
Aneesha Chinthalapani
Aneesha Chinthalapani 14 օր առաջ
The puppy was soo CUTE!! I love dogs and I also love your channel
Rupang Tyagi
Rupang Tyagi 15 օր առաջ
I love you brent,lexi and ben
Esther Ule
Esther Ule 15 օր առաջ
👍👍👍
Esther Ule
Esther Ule 15 օր առաջ
😂😂🙆‍♂️
Esther Ule
Esther Ule 15 օր առաջ
😂😂🙆‍♂️
john mike
john mike 15 օր առաջ
happy birthday ben
Phantom Gamer
Phantom Gamer 15 օր առաջ
I wish I also get a puppy ...
Super Scarlett
Super Scarlett 15 օր առաջ
You’re amazing all of you Literally you are
Super Scarlett
Super Scarlett 15 օր առաջ
Your so good at videos I love them and you Brent and Ben
Rauf Rs
Rauf Rs 16 օր առաջ
Ben's gift was better...so bf is more than bro...🙄🙄😝
Agroni7 Goswami
Agroni7 Goswami 16 օր առաջ
(1:43) Funniest part. 🤣🤣🤣
Sabieshan Vijayakumar
Sabieshan Vijayakumar 16 օր առաջ
love you lexi
Jaz Vez
Jaz Vez 17 օր առաջ
I want a puppy for my birthday
noor dhaliwal
noor dhaliwal 17 օր առաջ
when brent started screeming
aleXa fan ujwal
aleXa fan ujwal 17 օր առաջ
The puppy's are cute
thyhung cuteee
thyhung cuteee 19 օր առաջ
I love you so much lexi rivera ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Louise anne Recodo
Louise anne Recodo 21 օր առաջ
Happy birthday BEN. AND. Lixes. BROTHER
Tash Morgan
Tash Morgan 21 օր առաջ
Lexi you are so nice and I liked and she
Horacio Agbobli
Horacio Agbobli 21 օր առաջ
Those pups are so adorabale
Elise L
Elise L 21 օր առաջ
I love that Ben got his own surprise but Brent didn’t 😂
parita patel
parita patel 21 օր առաջ
Whoo
parita patel
parita patel 21 օր առաջ
Yes
saish dhurve
saish dhurve 21 օր առաջ
one thing confuses me is their ages... are they adult???
Nathaniel Mapani
Nathaniel Mapani 22 օր առաջ
Happy b day
Bianca Lambarena
Bianca Lambarena 22 օր առաջ
It’s like spencer saves his voice
Sherwin Hyacinth
Sherwin Hyacinth 22 օր առաջ
My birthday is also the 12
sheenalee sanders
sheenalee sanders 22 օր առաջ
can you get me a puppy pls
Sofia Vovko
Sofia Vovko 22 օր առաջ
In the beginnigng, your brother was in the reflection that he could be seen i glass door🤣
Brandini's World
Brandini's World 23 օր առաջ
I wish I was Ben because I want to skydive.
Bamboo Cake
Bamboo Cake 23 օր առաջ
Happy birthday 🎂
Glimmering Artist
Glimmering Artist 24 օր առաջ
7:50 was the cutest moment! 💖
Dakota Harmon
Dakota Harmon 24 օր առաջ
omg when lexi showed them the puppies and said there is many more surprises to come and brent said awahtttt that made me laugh so hard how he looked when he said that lol
Wendybong Bong
Wendybong Bong 24 օր առաջ
when i saw ben falling i open my mouth lol
Keyle Moreau
Keyle Moreau 25 օր առաջ
Oh my God when I saw all those puppies I just started crying real tears I was like and I kept saying can I get one can I get one can I get one but I know I can’t get in because I don’t know where you guys live sad
Catherine Eddy
Catherine Eddy 27 օր առաջ
where did u get all the puppies??
Areeba Rafiq
Areeba Rafiq 27 օր առաջ
My biryhday on 9 januray i celebrate and i got 10 thousands but no car :(
Yoh! its phume
Yoh! its phume 27 օր առաջ
Qhdhdjrhz
Vamsee Krishna
Vamsee Krishna 27 օր առաջ
lexi off camera - my birthday gift should be better than this
Hassaanah Hanaassah
Hassaanah Hanaassah 28 օր առաջ
Ben's face when he went skydiving lol 🤣
Michelle Dias
Michelle Dias 28 օր առաջ
Happy birthday Brent 🎂🎈🎉
Michelle Dias
Michelle Dias 28 օր առաջ
Happy birthday 🎂🎉 ben
Olina Ionidi
Olina Ionidi 29 օր առաջ
7:46 awww Ben still has fellings for Lexi ❤️❤️❤️
Gaming with Mamadou
Gaming with Mamadou 29 օր առաջ
l love lexi
Gaming with Mamadou
Gaming with Mamadou 29 օր առաջ
l hate brent
Akr 00
Akr 00 Ամիս առաջ
can i have a shout out in any vieo plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Akr 00
Akr 00 Ամիս առաջ
lecxi revia is sooooooooo preety
Johan Grobler
Johan Grobler Ամիս առաջ
Do you have glasses
Thangjam Medha Devi
Thangjam Medha Devi Ամիս առաջ
Hi l am from India
Myiesha Guerra
Myiesha Guerra Ամիս առաջ
Some how ben birthday is january 2021 its past when was it
Shafiqul Islam
Shafiqul Islam Ամիս առաջ
Why Lexi is Alaxa
Jenny Powell
Jenny Powell Ամիս առաջ
I love you're and Ben's and Brent's channel!
ajay manohar
ajay manohar Ամիս առաջ
Done subscribing
Mohan Rao
Mohan Rao Ամիս առաջ
Hi
Emanuel Ho
Emanuel Ho Ամիս առաջ
Fastest suv in the planet, Lamborghini Urus, 0-60 in 3.5 seconds
Smita Ramgoolam
Smita Ramgoolam Ամիս առաջ
I cannot believe its you Lexi
Smita Ramgoolam
Smita Ramgoolam Ամիս առաջ
Happy birthday to you
Melissa Smells
Melissa Smells Ամիս առաջ
Can I have a little puppy please alexa
Sherine Tai
Sherine Tai Ամիս առաջ
aww the puppys were so CUTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Damaxtic girl
Damaxtic girl Ամիս առաջ
I really wish they didn't broke up #bexi 😢😢
Touches Touches
Touches Touches Ամիս առաջ
Haha
Chayenne Fleury
Chayenne Fleury Ամիս առաջ
happy birthday to the both of u I am so sorry I am wishing late but I watch all of ur guyses videos everyone. ILY.
Hlengiwe Shabangu
Hlengiwe Shabangu Ամիս առաջ
Happy Birthday brent and ben
Little Gamer
Little Gamer Ամիս առաջ
Ummlexi some times you are a bit mean to ben
I Uber’d People And Let Them Keep The Car
14:11
MrBeast
Դիտումներ 35մլն
PRANKING LEXI ON HER BIRTHDAY!!
10:21
Ben Azelart
Դիտումներ 9մլն
В Армении произошло землетрясение - видео
0:44
Karen Aslanyan - QO GALOV /NEW 2021/ 4K
3:41
Karen Aslanyan
Դիտումներ 201հզր
Yana Hovhannisyan - Merci
3:43
DuetroStudio
Դիտումներ 141հզր
SURPRISING MY BROTHER FOR HIS BIRTHDAY!!
06:59
Brent Rivera
Դիտումներ 6մլն
TURNING MY BACKYARD INTO A WATERPARK!!
08:01
Alexa Rivera
Դիտումներ 9մլն
BEST PRANK WINS $10,000!! (PRANK WARS)
07:28
Alexa Rivera
Դիտումներ 7մլն
24 HOUR OVERNIGHT IN TRAMPOLINE PARK!!
10:07
Alexa Rivera
Դիտումներ 13մլն
I WAS ALL ALONE ON MY BIRTHDAY! (THEY FORGOT)
09:02
Brent Rivera
Դիտումներ 7մլն
WHATEVER YOU DRAW, I'LL BUY IT - CHALLENGE
06:16
Alexa Rivera
Դիտումներ 3.3մլն
I Gave My 40,000,000th Subscriber 40 Cars
17:11
MrBeast
Դիտումներ 49մլն
В Армении произошло землетрясение - видео
0:44
Karen Aslanyan - QO GALOV /NEW 2021/ 4K
3:41
Karen Aslanyan
Դիտումներ 201հզր
Yana Hovhannisyan - Merci
3:43
DuetroStudio
Դիտումներ 141հզր
Շտապօգնություն կանչեք///Ամբողջական տեսանյութը քիչ անց
1:09
Vardan Ghukasyan Վարդան Ղուկասյան
Դիտումներ 28հզր