[STATION] KANGTA 강타 '감기약 (Cough Syrup)' MV

  Դիտումներ 141,306

SM STATION

3 ամիս առաջ

KANGTA's new single "Cough Syrup" is out now!
Listen and download on your favorite platform: smarturl.it/CoughSyrup_KANGTA
✔ SM STATION Playlist
Spotify: smarturl.it/SMSTATION_Spotify
Apple Music: smarturl.it/SMSTATION_Apple
✔ KANGTA Official
am-posts.info
✔ SM STATION Official
smtownstation
station.smtown
#KANGTA #강타 #CoughSyrup #감기약 #STATION #스테이션
[STATION] KANGTA 강타 '감기약 (Cough Syrup)' MV ℗ SM Entertainment

Մեկնաբանություններ
Exo Saranghaja1485
Exo Saranghaja1485 13 ժամ առաջ
Legend
GLUKAISE
GLUKAISE 23 ժամ առաջ
it sounds so good but why is it so underrated??????????
hei ghf
hei ghf Օր առաջ
여전히 오빠의 목소리는 심장을 땡겨오네요
蘇瑞珍
蘇瑞珍 Օր առաջ
我很喜歡謝謝
Ji Hansol
Ji Hansol 3 օր առաջ
When will you give Moon Taeil the station song he deserve??
Sherlock’s Dream Girl
Sherlock’s Dream Girl 5 օր առաջ
I like this song... playlist-worthy
Evelyn Angelica Dawnsonn
Evelyn Angelica Dawnsonn 6 օր առաջ
Our LEGEND sings! All hail KING❤
Ghiix_ ELF
Ghiix_ ELF 7 օր առաջ
Calidad de artista!! Tu talento es innegable y tus años de trayectoria lo reafirman.
Kama S
Kama S 12 օր առաջ
Great! So much Love from Poland...
Ghiix_ ELF
Ghiix_ ELF 14 օր առաջ
wow, vengo de Freezing, Excelente Kangta !!!!
Caroline S
Caroline S 15 օր առաջ
Kangta is one of the best K-pop artists of all time along with BOA.
pSmall360
pSmall360 18 օր առաջ
I thought that was Baeky in the thumbnail for a split second but it is his senior Kangta. Keep going, you’re sounding better than ever these days. Baek really sounds like him too lol.
Marsha
Marsha 19 օր առաջ
Amazing voice
Marsha
Marsha 19 օր առաջ
His voice little bit like bbh
wabisabi
wabisabi 21 օր առաջ
This song is really beautiful. her voice is amazing. Kangta defies the years.
31 Vannya Natasha Sabella
31 Vannya Natasha Sabella 21 օր առաջ
Now I understand completely why does he need cough syrup. Well ... he 365 freezing before this? What kind of human that not catch cold after freezing for one year? /Kidding
tyas santika Ningrum
tyas santika Ningrum 22 օր առաջ
Remind me about how i know this man for the first time.. reading Indonesian Novel “spring in seoul” by Ilana Tan.. it introduce me to this man and his song “Confession”
tyas santika Ningrum
tyas santika Ningrum 22 օր առաջ
Sorry.. i mean “summer in seoul” *memorize it wrongly”
suk lee
suk lee 22 օր առաջ
강타 25주년 1월 Cough Syrup-3월 Freezing
ANDI HANIFAH NINGTYAS
ANDI HANIFAH NINGTYAS 23 օր առաջ
omg uri legend
cuteeyez1
cuteeyez1 23 օր առաջ
I’m so happy he is having a cb.....this song is so good I’m looking forward to freezing
깰꼬닥
깰꼬닥 23 օր առաջ
ㅜ.ㅜ 너무 좋네요 감미로운 목소리 여전..💖
Sarah Camargo
Sarah Camargo 23 օր առաջ
YAAAAAAAAAAAS KING
OTT KIL
OTT KIL 25 օր առաջ
너무 보고 싶어요~~강타오빠~~~~💚💚💚
- so
- so 29 օր առաջ
woah hes a real god
ddoing
ddoing Ամիս առաջ
poor you who just found this song
J S
J S Ամիս առաջ
good
J S
J S Ամիս առաջ
(I need an antidote) 잠깐이 나마 (I need a cough syrup) 잊게 할 그 무언갈 (원해) 사소한 감기약으로 (잠시 멈출 수 있다면) 멈출 수 있다면 난
J S
J S Ամիս առաջ
(I need an antidote) (I need an antidote) (I need a cough syrup) 손에 쥔 폰 화면 속에 아직도 가득한 네 흔적들을 쫓기에 나올 수 없는 나
J S
J S Ամիս առաջ
(I need an antidote) 잠깐이 나마 (I need a cough syrup) 잊게 할 그 무언갈 (원해) 사소한 감기약으로 (잠시 멈출 수 있다면) 멈출 수 있다면 난
J S
J S Ամիս առաջ
난 나아질 수 있을까 아물지 않은 채 더 퍼져 가기만 해 숨 쉴 수 없는 밤에 기침이 날 때마다 널 떠올려 너의 흔적 그 먼지 투성 이 안에서 난 깊이 빠져 나올 수 없어
J S
J S Ամիս առաջ
처음에는 별게 아닌 것 같아 매일 평소처럼 널 떠올리며 상상해 처음엔 보이지 않았지만 내 마음에 쌓이는 먼지 그제야 보인 너의 흔적은 날 병들게 해
J S
J S Ամիս առաջ
(I need an antidote) 잠깐이 나마 (I need a cough syrup) 잊게 할 그 무언갈 (원해) 사소한 감기약으로 (잠시 멈출 수 있다면) 멈출 수 있다면 난
J S
J S Ամիս առաջ
온통 무채색인 곳에 쌓여가는 먼지는 날 괴롭히고 아무런 말도 못하게 해 삼키면 삼킬 수록 시들어 가고 제대로 나 숨쉴 수 없는 밤에 기침이 날 때마다 널 떠올려 너의 흔적 그 먼지 투성 이 안에서 난 깊이 빠져 나올 수 없어
J S
J S Ամիս առաջ
한밤중에 들으니 더 좋음 cough syrup
원할머니보고쌈
원할머니보고쌈 Ամիս առաջ
조회수 처참하네
강타저장소
강타저장소 Ամիս առաջ
다시 봐도 멋진 노래와 멋진 MV
설이현
설이현 Ամիս առաջ
허스키 보이스가 매력있음💚
설이현
설이현 Ամիս առաջ
SMTOWN Live 에서 부른 버전과 스튜디오 버전이 다른데 양쪽 모두 다른 매력이 있네요 노래 정말 좋아요
조아인
조아인 Ամիս առաջ
바람펴서 활동 멈추는줄 알았는데... 다시 돌아와서 놀랐음
설이현
설이현 Ամիս առաջ
남이사222 먼저 시비 걸어 놓고 자기한테는 태클 걸면 안된다는 내로남불
조아인
조아인 Ամիս առաջ
@rose underwood 갑자기 왠 시비를...?
rose underwood
rose underwood Ամիս առաջ
남이사
C L
C L Ամիս առաջ
Love him since 2002 😂
MaximusKopernikus
MaximusKopernikus Ամիս առաջ
I am so happy for Kangta. He finally released this song. The views do not matter because real Kings and Queens and Heros will know him. Happy to have Kangta as my Ultimatebias.
GonzaSilva12_YT
GonzaSilva12_YT Ամիս առաջ
This is a bop
Chelsea Harridass
Chelsea Harridass Ամիս առաջ
His voice is so beautiful and has that sexy touch to it~
Карина Каринка
Карина Каринка Ամիս առաջ
Ой,в начале мелодия очень похоже на shape of my heart Стинг
layla 13
layla 13 Ամիս առաջ
الاغنيه حلوة حرام محد معطيها وجه👍🏼👍🏼🤍
Christian Ortiz
Christian Ortiz Ամիս առաջ
Nice song, but please do more songs like persona or do a collabo with young and popular hip hop artist
Ирина Козачка
Ирина Козачка Ամիս առաջ
Где я была? Почему я не увидела этого раньше? Как же я люблю такую музыку :)))
김승민
김승민 Ամիս առաջ
Bad Violetx
Bad Violetx Ամիս առաջ
First sunbaenim hahahhahaah
Bad Violetx
Bad Violetx Ամիս առաջ
The true legend
Ujwala Kale
Ujwala Kale Ամիս առաջ
Cgh. Syrup! Is it english one, korean or chinese or taiwanese. Pls confirm.
nocolopa28
nocolopa28 Ամիս առաջ
What a beautiful song! Kangta's voice is just...angelic ♥
ulfa assegaf
ulfa assegaf Ամիս առաջ
SM STAN! SHOW YOUR POWER
jhazmin
jhazmin Ամիս առաջ
cumpliré 20 años dentro de poco u.u ya soy legal en corea, no? te amo Kangta
jhazmin
jhazmin Ամիս առաջ
Yasi M.
Yasi M. Ամիս առաջ
Rachel Marvin
Rachel Marvin Ամիս առաջ
Love this!!😭😭😭😭
Ghiix_ ELF
Ghiix_ ELF Ամիս առաջ
Oh, me gustó mucho ;)
Q R
Q R Ամիս առաջ
حلووو💞♥️♥️♥️
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
Fighting king
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
The visuals the vibes the voice
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
King a legend Makin music again I'm so freaking happy
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
Wow I just realized but baekhyun kinda sounds similar to kangta
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
Such a beautiful voice I love it
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
Man aged so damn well like shit he's beautiful
Nadia Ruiz
Nadia Ruiz Ամիս առաջ
Omggggggggg a king is backkkk
승키
승키 Ամիս առաջ
강타 목소리는 SM 보컬 계보의 시작이나 마찬가지다.. 안에서 신혜성도 들리고 영웅재중도 조금 들리고 백현도 들리고.. 뭔가 여러명이 들린다...!!!
이혁재
이혁재 Ամիս առաջ
그니까 강타 너무 좋아
ADMIN KM
ADMIN KM Ամիս առաջ
ㅇㅈㅋㅋ
Sıla
Sıla Ամիս առաջ
Gülay belki yorumumu görürsün karıcım seni seviyorum
Sıla
Sıla Ամիս առաջ
Gülay sayesinde buradayım
Andrea Echeverri
Andrea Echeverri Ամիս առաջ
This is what I needed to listen today 🌺🍓 the rythm of the song is so nice, totally different from the new kpop songs The first song I listened from him was Persona, when I was just 14 years old... now I am 25
Happy Virus
Happy Virus Ամիս առաջ
He's looks likee he is in his 30s. Can't believe that he is already 41.
Happy Virus
Happy Virus Ամիս առաջ
Kangta
Bejo Hariyanto
Bejo Hariyanto Ամիս առաջ
Obat batuk :v
Koruyateka !
Koruyateka ! Ամիս առաջ
i kinda want a baek/kangta duo on god
댕블리
댕블리 Ամիս առաջ
수트 ♥️
민희유
민희유 Ամիս առաջ
good good💚
Maria Heloysa
Maria Heloysa Ամիս առաջ
This is art to my ears
Maria Heloysa
Maria Heloysa Ամիս առաջ
wow what an incredible voice the video is also beautiful the scenery the clothes and makeup everything is perfect
Angelica Adama
Angelica Adama 2 ամիս առաջ
Can't get tires of this masterpiece
Heooudone Yotsavath
Heooudone Yotsavath 2 ամիս առաջ
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷💕⭐👍🏾👑💪👏🏽👏🏽👏🏽
heeseung loves mint choco
heeseung loves mint choco 2 ամիս առաջ
we can't deny that this man is so beautiful since back then
ailee aoora
ailee aoora 2 ամիս առաջ
how are there such little comments, views, and likes when this song is so good. the mv is also pretty.
민희유
민희유 2 ամիս առաջ
들을수록 좋은 노래
Dhia Flo
Dhia Flo 2 ամիս առաջ
I've been stalking H.O.T lately and wow they're so good. Kangta vocal also beautiful! Hope to see more project from him.
강타저장소
강타저장소 2 ամիս առաջ
갓곡💚
Johnwick Winchester
Johnwick Winchester 2 ամիս առաջ
Next project : Kang ta X Siwon X Zhou mi
Naylus Vaz
Naylus Vaz 2 ամիս առաջ
REY
Shining Swt
Shining Swt 2 ամիս առաջ
Thank you kangta for this song 💕
김민경
김민경 2 ամիս առաջ
그래도 강타는 자기목소리 찾았음 김혜성인가 걔는 계속 유영석노래투
ADMIN KM
ADMIN KM Ամիս առաջ
신혜성 유영진?
Menna Mostafa
Menna Mostafa 2 ամիս առաջ
Love you from Egypt :) Come to Egypt when Corona goes away inshAllah :) And continue your good videos :) And always be safe inshAllah and take care of your health :).
WattsWo
WattsWo 2 ամիս առաջ
When people say a 1st gen artist reminds them of a later gen artist...do people have brains? Can't they tell who came first????
seulqi 0
seulqi 0 2 ամիս առաջ
오빠아어아아ㅓ아으 이분이 sm대표목소리다!!!!
Kittiwara Aipaeng
Kittiwara Aipaeng 2 ամիս առաջ
precious
itsme cuprodhite
itsme cuprodhite 2 ամիս առաջ
legendd
Muschas Awy
Muschas Awy 2 ամիս առաջ
Sotyyy
QᄊQ v
QᄊQ v 2 ամիս առաջ
하얀풍선을 흔들던때를 기억합니다.. 다섯이였든.. 셋이였든.. 솔로도! 응원해요 소리너무 좋은거있죠 ㅠㅅ ㅠ 너무너뮤 반가워요 강타오빠! ㅠㅅ ㅜ
Abhimanyu Agashe
Abhimanyu Agashe 2 ամիս առաջ
Why does this sound so good goddamit
cher xiong
cher xiong 2 ամիս առաջ
Kangta Oppa! I’m so happy you’re still making music! You still sound so unbelievably good! 😌💗
That Cherry NCTea
That Cherry NCTea 2 ամիս առաջ
this is such a beautiful song,, i absolutely love this !!
Linda Kim
Linda Kim 2 ամիս առաջ
Where is H.O.T fan ??? This music video should go over 1M view
KIM WOO SEOK (김우석) ‘Sugar’ MV
03:04
TOP MEDIA
Դիտումներ 13մլն
빛 (Hope)
04:21
H.O.T. - Topic
Դիտումներ 1.9մլն
Konfuz - Война
2:15
LEGACY MUSIC
Դիտումներ 992հզր
Դեպի Ճամբար 2, Սերիա 13 / Depi Chambar 2
30:44
PanArmenian TV
Դիտումներ 629հզր
Мот & JONY - Лилии (Lyric video, 2021)
3:20
МОТ
Դիտումներ 4.6մլն
KANGTA 강타 'Freezing' MV
03:26
SMTOWN
Դիտումներ 225հզր
Glee - Cough Syrup (Full performance + scene) 3x14
03:24
Glee Scenes
Դիտումներ 2.1մլն
[ENGSUB] Jun A.C.E at ICSYV4 cut
13:50
A.C.E's ace
Դիտումներ 2.2մլն
AleXa (알렉사) - 오랜만이야 (Never Let You Go) Official MV
04:16
AleXa • ZB Label
Դիտումներ 552հզր
Konfuz - Война
2:15
LEGACY MUSIC
Դիտումներ 992հզր
Դեպի Ճամբար 2, Սերիա 13 / Depi Chambar 2
30:44
PanArmenian TV
Դիտումներ 629հզր
Мот & JONY - Лилии (Lyric video, 2021)
3:20
МОТ
Դիտումներ 4.6մլն
JANAGA - Не моя | Official Video
2:43
JANAGA
Դիտումներ 488հզր
Arkadi Dumikyan ft. Armstrong - Run Baby Run (6+)
3:03
Arkadi Dumikyan
Դիտումներ 2մլն
Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
4:09
SELF MADE MUSIC
Դիտումներ 10մլն
ROSÉ - 'Gone' M/V
3:41
BLACKPINK
Դիտումներ 43մլն
Тимати - Чокер (премьера клипа, 2021)
3:05